บันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan)

1 Aug

บันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan)

คือเมืองที่ประกอบด้วยพื้นที่สองส่วน คือ หมู่บ้านริมน้ำที่ก่อสร้างโดยใช้เสาค้ำยันใต้ถุนคือสัญลักษณ์ของเขตผืนน้ำของเมืองที่มีมาแต่โบราณและยื่นออกไปในทะเล ในขณะที่เขตผืนดินของเมืองจะกินบริเวณเข้ามาบนพื้นที่ราบของแผ่นดิน ชายหาดต่างๆ รอบๆ บริเวณมีสิ่งมีชีิวิตใต้ทะเลที่สวยงาม ดึงดูดให้นักดำน้ำแบบสคูบาและแบบลอยเหนือผิวน้ำจากทั่วโลก และบนพื้นดินนักท่องเที่ยวจะได้ชมมัสยิดแห่งสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดินที่ประดับด้วยยอดโดมสีทองอร่ามและดีไซน์หินอ่อนที่งดงาม และยังมีพิพิธภัณฑ์หลากหลายแห่งที่ให้คุณซึมซับกับวัฒนธรรมได้เต็มที่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: