นาข้าวขั้นบันไดบานาเวย์

2 Aug

นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์

ตั้งอยู่ที่อิฟูเกา ( Ifugao) ที่เกาะลูซอนตอนเหนือของฟิลิปปินส์ ชาวพิ้นเมืองได้รังสรรค์นาขั้นบันไดแห่งนี้มากกว่า 2,000 แล้ว นาขั้นบันไดเหล่านี้ จากประวัตินั้น สมัยก่อนนั้นการทำนาจะต้องใช้พื้นที่ราบ แต่พื้นที่ภูมิประเทศนี้เต็มไปด้วยเขาสูงมีที่ราบน้อยน้ำและเนื้อที่ในการทำการเกษตรจึงเป็นปัญหา ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงได้คิดวิธีทำนาแบบขั้นบันไดขึ้นตามไหล่เขา

โดยสกัดไหล่เขาให้เป็นชั้นๆด้วยเครื่งมือที่เรียบง่ายและแรงงานคน ทำให้มีลักษณะลดหลั่นลงมาเป็นขั้นบันได เพื่อช่วยเพิ่มเนื้อที่ในการเพาะปลูก เป็นการรักษาหน้าดินไม่ให้ถูกชะล้างไป อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำทั้งในแง่การชลประทานโดยการเก็บกักน้ำฝนโดยป่าดิบชื้นบนภูเขาทำหน้าที่เป็นระบบชลประทานธรรมชาติที่ใช้ในการรดน้ำต้นไม้ข้าว และยังช่วยป้องกันน้ำท่วมอีกด้วย โดยนาข้าวที่บานาเวนั้นเป็นภูเขาสูงอยู่เหนือน้ำทะเล 5,000 ฟุต นาข้าวแต่ละแห่งมีเนื้อที่ 10,360 ตารางกิโลเมตร

และในปี ค.ศ.1985 องค์การยูเนสโกได้จัดสถานที่นี้เป็นมรดกของโลก ด้วยเหตุจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกับเพราะด้วยรูปร่างลักษณะของสันเขาที่เป็นชั้นๆและภูมิปัญญาของคนชนชาติก่อนๆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: