สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร (Botanic Gardents)

2 Aug

สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1822 โดยท่านเซอร์ Stamford Raffles นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ เพื่อเป็นสวนทดลองทางด้านพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะพืชมีค่าทางเศรษฐกิจ บนพื้นที่ Government Hill (Fort Canning Hill) อย่างไรก็ตามสวนฯ ได้ปิดตัวลงหลังจากการเสียชีวิตของท่านเซอร์ ต่อมาสวนได้กลายเป็นแหล่งการแสดงพรรณไม้ จนถึงในปี ค.ศ. 1888 Henry Nicholas Ridley เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการการพัฒนาสวนเป็นในรูปแบบสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่ง Ridley เองเป็นผู้นำเอายางพารามาปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรก และประสบผลสำเร็จในการพัฒนาพันธุ์และสามารถเจาะน้ำยางได้ รูปแบบของสวนในปัจจุบันจริงๆ ได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1859 โดยสมาคมพืชสวน (Agric Horticultural Society) ของรัฐบาลอาณานิคมของอังกฤษ ต่อมาสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์เริ่มมีชื่อเสียงเรื่องการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ โดยเฉพาะช่วงปี ค.ศ. 1925-1949 ภายใต้ผู้อำนวยการสวน Professor Eric Holttum และได้ตั้ง National Orchid Garden ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังมีการผสมพันธุ์กล้วยไม้ Vanda Miss Joaquim ซึ่งกำหนดให้เป็นดอกไม้ประจำชาติของสิงคโปร์ (the national flower of Singapore) อย่างไรก็ตาม สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ได้ตกอยู่ในความดูแลของญี่ปุ่น สั้นๆ ช่วงสงครามโลกระหว่างปี ค.ศ. 1942 to 1945 หลังสงครามสวนกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษ

ในปี ค.ศ. 1990 สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ อยู่ภายใต้การจัดการของ National Parks Board และพัฒนาเรื่อยมาจนในปัจจุบัน และมีส่วนสำคัญในการรณรงค์ “greening Singapore” และ Garden City ของประเทศสิงคโปร์ ถือว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ประสบผลสำเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากในแต่ละปี โดยเฉพาะในส่วนของ National Orchid Garden, the Ginger Garden และ the Evolution Garden และเป็นสวนแห่งเดียวที่เปิดให้เข้าชมถึง 24.00 น และไม่เก็บค่าเข้าชม ยกเว้นในส่วนของ National Orchid Garden

โดยสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปรนี้มี National Orchid Garden เป็นที่รวบรวมกล้วยไม้ป่ามากกว่า 1000 ชนิด และกล้วยไม้ลูกผสมอีกมากกว่า 2000 ชนิด

Rainforest เป็นป่าดิบชื้นที่มีอายุมากว่าสวนพฤกษศาสตร์ และเป็นป่าธรรมชาติเพียง 1 ใน 2 แห่ง ของประเทศสิงคโปร์

Evolution Garden สวนวิวัฒนาการ แสดงถึงการวิวัฒนาการของพืชในยุคโบราณ โดยเฉพาะพืชที่มีเมล็ดเปลือยเช่น ปรง (Cycad) และพืชพวกสน (conifers) เป็นต้น

Ginger Garden สวนรวบรวมพืชวงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae) กว่า 250 ชนิด โดยเฉพาะพืชในเขตร้อน

Palm Valley แปลงรวบรวมพันธุ์ปาล์มกว่า 220 ชนิด

Herbs & Spices, Medicinal Plants Fruit Trees

นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้เด่น และถือเป็น Heritage Trees ของสวน คือพรรณไม้ที่ปลูกมานาน และมีขนาดใหญ่ เช่น กระทิง ( Calophyllum inophyllum), กันเกรา (Fagraea fragrans) แซะ (Millettia atropurpurea) และ อ้ายกลิ้ง (Sindora wallichii)

Singapore Botanic Gardens
1 Cluny Road, Singapore 259569
Tel: (+65) 6471 7361 / (+65) 6471 7138 Fax: (+65) 6473 7983
Official Website: http://www.sbg.org.sg/index.asp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: