อุทยานแห่งชาติ Alaungdaw Kathapa

2 Aug

Alaungdaw Kathapa Notional Park

เป็นอุทยานแห่งชาติที่รวมถึงอ่างกักเก็บน้ำบนของแม่น้ำ Petpa, Patolon และTaungdwin Petpa แม่น้ำแควเป็นของ Patolon แม่น้ำ Patolon และ Taungdwin ระบายน้ำส่วนตะวันออกและตะวันตกของอุทยานฯ ตามลำดับ

แม่น้ำเหล่านี้ไหลเหนือในหุบเขาสูงชันด้านแยกออกจากกันและกลับจาก หุบเขาที่อยู่ติดกันไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกตามแนวเหนือใต้ยาวที่ เพิ่มขึ้นเป็นเอนไซม์จากปี 2000 ถึงกว่า 4000 ฟุต เหล่านี้สันเขาขนานคือชุดของcuestasลักษณะ escarpments ค่อนข้างสูงชันบนใบหน้าตะวันออกที่มีความลาดชันปานกลางในทิศตะวันตกสันเขาที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักกันMahudaung เป็นสันเขาทางทิศตะวันออกในสวนสาธารณะและก็ฟอร์มลุ่มน้ำระหว่างหุบเขาตัดสินในวงกว้างของChindwinและ Patolon และ drainages Petpa

ไปทางทิศตะวันตก ทางทิศตะวันตกไกลออกไปเกินกว่า Taungdwin แม่น้ำอีกสันเขาสูง Ponnyadaung, ถึงความสูงของ 4263 ฟุตที่ Hlaingma Taung และรูปแบบพรมแดนด้านตะวันตกของสวนสาธารณะในฤดูฝนน้ำตก ขนาดเล็กจำนวนมากปรากฏอยู่เหนือหุบเขาโดยเฉพาะตามต้นน้ำลำธารของแม่น้ำ Patolon และ Petpa ในฤดูแล้งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของลำธารขนาดเล็กแห้ง มีจำนวนของ น้ำพุยืนต้นที่ให้แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลอยู่

Advertisements

One Response to “อุทยานแห่งชาติ Alaungdaw Kathapa”

  1. Goddy August 6, 2012 at 12:54 pm #

    il est super.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: